kris rem galeria elewacje 14

Elewacje .

Rozpoczynając budowę lub modernizację domu, warto zatroszczyć się o dobrej jakości, solidnie wykonaną termoizolację, dzięki której zredukujemy koszty ogrzewania, a nieruchomość zyska na wartości. Aby inwestycja była efektywna i przyniosła oczekiwane oszczędności, konieczny jest właściwy dobór materiałów składających się na kompletny system oraz wykonane fachowo prace.

View Post
pracownik-z-bloczkiem

Budowa Domów

Budowa domu krok po kroku: przed rozpoczęciem budowy trzeba uzyskać następujące dokumenty budowlane: wypis i wyrys z planu miejscowego; mapę zasadniczą i do celów projektowych; oświadczenia o możliwości przyłączenia mediów; decyzję o warunkach zabudowy; opinię geotechniczną: projekt budowlany; pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy; dziennik budowy; oświadczenie kierownika budowy; zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

View Post

Wykończenia wnętrz

Wykończenie wnętrz jest procesem, który trzeba szczegółowo zaplanować. Warto zapoznać się z podstawowymi elementami procesów wykończenia budynków.

View Post