pracownik-z-bloczkiem

Budowa Domów

Budowa domu krok po kroku: przed rozpoczęciem budowy trzeba uzyskać następujące dokumenty budowlane: wypis i wyrys z planu miejscowego; mapę zasadniczą i do celów projektowych; oświadczenia o możliwości przyłączenia mediów; decyzję o warunkach zabudowy; opinię geotechniczną: projekt budowlany; pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy; dziennik budowy; oświadczenie kierownika budowy; zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.